Kontingent for kunstklubben vår 2024

Før du registerer barnet ditt og betaler kunstklubbkontigent, må du ha et familiemedlemskap hos Kunsthall Stavanger. Hvis du ikke har et familiemedlemskap, registrer deg her

Denne kontigenten gjelder kun for vårsemesteret 2024.

Hvis du har flere barn som skal delta, må du registrere og betale hvert barn separat, altså benytte deg av denne betalingssiden flere ganger. 

I tillegg til denne betalingssiden, må du også fylle ut påmeldingsskjemaet for vårens kunstklubb.

Powered by Cornerstone